ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Dat zijn we ook:

Chalo Company BV
Schaarbeekstraat 42 - 9120 Melsele

E-mailadres: chalo@chalocompany.com
Telefoonnummer: +32 3 291 10 60
BTW-nr: BE0771.765.058

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1. 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat wij als webshop aan u als consument doen (iedere natuurlijke persoon die producten of diensten verwerft of gebruikt die op de markt worden gebracht, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden).

2. Wij leveren alleen aan Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Letland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië & Slowakije. Als u een afleveradres in een ander land opgeeft, kunnen wij uw bestelling weigeren.

3. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te kunnen plaatsen. Als je geen 18 jaar bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat er een bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website is een expliciete aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn steeds beschikbaar via de website.

5. 5. Indien u online bestelt, ontvangt u van ons ook een exemplaar van deze algemene voorwaarden samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken. Wij raden u aan dit altijd te doen.

6. Indien naast deze algemene voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden in strijd zijn met die bijzondere voorwaarden, kunt u als consument altijd een beroep doen op de voor u voordeligste tekst.

ARTIKEL 3 - ONZE AANBIEDING EN UW BESTELLING

1. 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is gebonden, vermelden wij dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wij u verkopen en hoe het bestelproces verloopt. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen een goede beoordeling te maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Fouten maken is echter menselijk en als we ons duidelijk vergissen, zijn we niet verplicht om aan u te leveren.

3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling per e-mail bevestigen en zodra we de goedkeuring van de kaartuitgever hebben ontvangen voor uw betalingstransactie met credit- of debetkaarten. Wij aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, iDeal bankoverschrijving, ...]. Indien de uitgever van uw kaart weigert akkoord te gaan met uw betaling aan ons, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. 4. Om een product te kopen, voeg het product toe aan uw winkelwagen. Daarna voert u uw contactgegevens en factuurgegevens in. Vervolgens voert u uw leveringsadres in. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de bestelknop te drukken met het opschrift "bestelling met betalingsverplichting". Als u deze stappen heeft doorlopen, is uw aankoop definitief.

ARTIKEL 4 - HERROEPINGSRECHT

1. 1. Indien u goederen of diensten van ons koopt, heeft u het recht om te beslissen de goederen niet te bewaren gedurende 14 dagen na de levering of het sluiten van de overeenkomst. U kunt dan zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden uw bestelling retourneren (u betaalt zelf de kosten hiervoor). Binnen 14 dagen nadat wij uw bestelling retour hebben ontvangen of u heeft aangegeven de overeenkomst te willen annuleren, zullen wij u het volledige aankoopbedrag terugstorten. Let op, de terugbetaling geschiedt altijd per bankoverschrijving na ontvangst van uw IBAN en BIC.

2. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn dus voor uw rekening. Wij zullen aangeven wat de kostprijs is of een schatting maken als dit niet vooraf redelijk te berekenen is. Indien de goederen niet per post kunnen worden geretourneerd, halen wij ze bij u op en wordt dit niet in rekening gebracht.

3. 3. Wij kunnen wachten met een terugbetaling totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

4. 4. Gedurende de eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u de bestelling en de verpakking met zorg afhandelt. Indien u de goederen alsnog wilt kunnen retourneren zoals hierboven beschreven, mag u ze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. Geretourneerde goederen kunnen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Indien u de goederen retourneert, dient u dit indien mogelijk te doen samen met de originele verpakking, met alle bijgeleverde accessoires en in de originele staat en verpakking en met inachtneming van onze onderstaande instructies.

5. U kunt uw retourpakket per post of koerier terugsturen.

6. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen in geval van levering van goederen, kunt u het onderstaande formulier invullen en opsturen naar Chalo Company, Schaarbeekstraat 42, 9120 Melsele, België. Wij zullen u een bevestiging van uw herroeping per e-mail sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(alleen invullen en retourneren als u de overeenkomst wilt opzeggen) - Om [uw naam, adres en, indien van toepassing, uw fax- en e-mailadres in te vullen]:

- Ik/Wij (*) delen/delen (*) delen u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
- Naam / Namen consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

ARTIKEL 5 -DE PRIJS

1. 1. Gedurende de periode die wij in ons aanbod vermelden, veranderen onze prijzen niet, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, belastingen en diensten. U zult dus nooit voor verrassingen komen te staan. Wij kunnen besluiten om de verzendkosten naast de aankoopprijs in rekening te brengen. In dat geval melden wij dit altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 6 - BETALING

1. Wij kunnen alleen betalingen accepteren via de betalingsmodules op onze website.

2. 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. U heeft geen speciale software nodig om met SSL te betalen. U kunt een veilige SSL-verbinding herkennen aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u, rekening houdend met de specificaties van het product, kunt hebben. 2. Wij garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.

2. Daarnaast hanteren wij de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar met betrekking tot de levering van goederen indien de goederen niet in overeenstemming zijn met de geplaatste bestelling. Dit betekent dat in geval van defecten of gebreken aan het goed, dit tot 2 jaar na levering gratis wordt hersteld of vervangen.

Voor zover mogelijk en redelijk heeft u de keuze tussen reparatie of vervanging. Alleen als de reparatie of vervanging buitensporig, onmogelijk of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, hebt u het recht om een prijsvermindering of de beëindiging van de koopovereenkomst te eisen.

Indien het gebrek of defect zich binnen 6 maanden na levering manifesteert, wordt dit geacht reeds voor de levering te hebben bestaan, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden dient u zelf te bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het moment van levering.

ARTIKEL 8 - LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u in uw bestelling opgegeven adres.

2. Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het binnen 1 tot 4 werkdagen op uw afleveradres aangeboden. Indien een artikel niet op voorraad is, wordt het binnen 3 tot 6 werkdagen op uw afleveradres aangeboden. Wij informeren u over de levertijd in uw orderbevestiging.

3. Leveringen vinden plaats binnen 2 tot 7 werkdagen, afhankelijk van het land waarin u heeft besteld.

4. Als wij niet op tijd kunnen leveren, zullen wij u altijd op de hoogte stellen voordat de geplande levertermijn is verstreken. Doen we dit niet, dan kunt u uw bestelling gratis annuleren. In dat geval betalen wij u uiterlijk 30 dagen na beëindiging terug.

5. Onze zendingen zijn altijd voor ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over goederen die verloren gaan met de post. Als u echter binnen 14 dagen na aankoop goederen naar ons terugstuurt omdat u ze liever niet bewaart, bent u verantwoordelijk voor het transport.

6. 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport zijn beschadigd, niet overeenkomen met de op de afleveringsbon vermelde artikelen of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u dit zo spoedig mogelijk en zeker binnen 3 dagen te melden en de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons te retourneren. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde "retourformulier". Indien u bij het invullen van dit retourformulier vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het e-mailadres chalo@chalocompany.com.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de vervoerder die het bedrijf heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de goederen die de klant aantoonbaar niet heeft ontvangen.

ARTIKEL 9 - DUUR

1. 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

3. 3. Indien bij een overeenkomst op afstand is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd, wordt de overeenkomst voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en bedraagt de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand.

4. 4. Wanneer een servicecontract voor bepaalde tijd tussen de Onderneming en de Consument een stilzwijgende verlengingsclausule bevat, wordt deze clausule in vette letters en in een vakje apart van de tekst, op de voorkant van de eerste pagina geplaatst.

5. Deze clausule vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging, met inbegrip van de bepaling van het volgende lid met betrekking tot de opzegging, alsmede de uiterste datum waarop de consument bezwaar kan maken tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij dit bezwaar kenbaar maakt. Na stilzwijgende verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan de consument de overeenkomst te allen tijde zonder vergoeding opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal twee maanden.

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten of de overeenkomst definitief beëindigen.

2. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet tijdig leveren van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 11 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die aan ons, onze leveranciers of andere rechthebbenden toekomen.

2. 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld geen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, etc. kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 12 - KLACHTENPROCEDURE EN GESCHILLEN

1. Wij hopen altijd dat al onze klanten 100% tevreden zijn. 2. Als u nog steeds klachten heeft over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via chalo@chalocompany.com. Wij doen er alles aan om uw klacht binnen 7 dagen te behandelen.

2. 2. Alle overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten, ongeacht hun woonplaats, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en in geval van geschillen zijn alleen de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht een andere wet van toepassing is, zal de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats verwijzen naar de Belgische wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming.